Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

HOA 9 TUAN 11 LOP CHON DE 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 13h:59' 28-12-2016
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA MỘT TIẾT
Họ và tên: …………………… Môn: Hoá Học - 9
Lớp: 91 PPCT: 21 Tuần 11

Điểm


Lời phê của giáo viên


Đề
A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Khoanh tròn vào một trong các chữ cái a, b, c hoặc d đứng trước câu trả lời đúng:
Để phân biệt các dung dịch: BaCl2, Ba(OH)2, Ba(NO3)2 người ta có thể sử dụng:
a. Dung dịch H2SO4 b. Quỳ tím và phenolphtalein
c. Phenolphtalein và dung dịch AgNO3 d. Phenolphtalein
Trong các bazơ sau, bazơ nào là bazơ không tan?
a. KOH ; NaOH b. Mg(OH)2 ; Cu(OH)2
c. Mg(OH)2 ; NaOH d. Cu(OH)2 ; KOH
Cặp chất nào sau đây phản ứng không được với nhau:
a. K2CO3 và HCl b. NaOH và CuSO4
c. BaCO3 và H2SO4 d. NaCl và H2CO3
Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH người ta có thể phân biệt được cặp dung dịch nào trong các cặp sau?
a. Na2SO4 – K2CO3 b. NaCl – MgCl2
c. Na2SO4 – BaCl2 d. Na2SO4 – AgNO3
Cặp dung dịch nào sau đây không tồn tại trong một dung dịch?
a. NaOH – FeCl3 b. NaCl – CuSO4
c. NaCl – K2CO3 d. Na2CO3 – KCl
Để phân biệt hai lọ riêng biệt đựng hai dung dịch: K2SO4 và KNO3 thì ta dùng thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau ?
a. Dung dịch NaOH b. Dung dịch KCl
c. Dung dịch Ba(OH)2 d. Dung dịch HCl
Trung hoà hoàn toàn 15g NaOH vào dung dịch HCl. Khối lượng HCl cần dùng là:
a. 9,125 g b. 27,375 g c. 18,25 g d. 13,6875 g
Trong các bazơ sau, bazơ nào là bazơ tan ?
a. KOH ; NaOH b. Mg(OH)2 ; Cu(OH)2
c. Mg(OH)2 ; NaOH d. Cu(OH)2 ; KOH
B. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Viết các phương trình hoá học hoàn thành chuỗi phản ứng sau: (2 điểm)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chỉ được dùng quỳ tím, làm thế nào nhận biết được dung dịch đựng trong mỗi lọ không nhãn sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH và Na2SO4. Viết phương trình hóa học nếu có để giải thích. (2 điểm)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Biết 5 gam hỗn hợp 2 muối là CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, sinh ra được 448 ml khí (đktc). (2 điểm)
Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.
Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
( Biết: Ca = 40 ; C = 12 ; O = 16 ; Na = 23 ; Cl = 35,5 ; H = 1; S = 32)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án
A. Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

1
2
3
4
5
6
7
8

c
b
d
b
a
c
d
a


B. Tự luận:
1) Mỗi phương trình viết đúng được 0,5 điểm
(1) CuSO4 + BaCl2 CuCl2 + BaSO4
(2) CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl
(3) Cu(OH)2 CuO + H2O
(4) CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

2)
- Trích mỗi dd 1 ít mẫu thử cho quỳ tím lần lượct vào các mẫu thử, mẫu nào làm quỳ tím hóa xanh là dd NaOH và Ba(OH)2 (Nhóm I), mẫu không đổi màu quỳ tím là dd NaCl và Na2SO4 (nhóm II). (0,5 điểm)
- Cho mẫu thử ở nhóm I lần lượt tác dụng với từng mẫu thử ở nhóm II, cặp chất nào phản ứng tạo kết tủa trắng thì nhóm I là Ba(OH)2 và nhóm II là Na2SO4 . (0,5 điểm)
- Vậy nhóm I còn lại là NaOH và nhóm II là NaCl. (0,5 điểm)
- Na2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + 2NaOH (0,5 điểm)
3)
Muối CaSO4 không phản ứng với dd HCl
CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O (0,5 điểm)
1 mol 2 mol 1 mol
0,02mol 0,04 mol 0,02 mol
Số mol CO2 (đktc): (0,25 điểm)
Nồng độ mol của dd HCl: (0,5 điểm)
 
Gửi ý kiến