Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

HƯƠNG DAN XET KY NIEM CHUONG VSNGD NAM 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 14h:53' 29-04-2016
Dung lượng: 109.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN PHÚ QUÝ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 02/HD-PGDĐT Phú Quý, ngày 16 tháng 4 năm 2016


HƯỚNG DẪN
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2016

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc;

Thực hiện Quyết định số 27/2005/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Giáo dục” ( gọi tắt là Quyết định 27); Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục (gọi tắt là Thông tư 35).
Căn cứ Hướng dẫn số 815/HD-SGDĐT-VP, ngày 15/04/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” (gọi tắt là Kỷ niệm chương) năm 2016 và các năm tiếp theo ; Phòng hướng dẫn các trường thực hiện một số nội dung như sau:

I. Nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”
1. Nguyên tắc
1.1. Kỷ niệm chương được tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ tham mưu rà soát thật kỹ, tuyệt đối không để một cá nhân trong đơn vị được tặng 02 lần Kỷ niệm chương.
1.2. Cá nhân đã được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" ban hành theo Quyết định số 1707/GD-ĐT ngày 19 tháng 5 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì không xét tặng Kỷ niệm chương.
1.3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải được thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, quy định; đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ và công khai.

2. Đối tượng
2.1. Kỷ niệm chương xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong ngành Giáo dục, bao gồm:
a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các trường học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở).
b) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các cơ quan nghiên cứu giáo dục và các đơn vị trực tiếp phục vụ thuộc ngành giáo dục đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc theo chế độ nhà nước quy định;
c) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các cơ quan nghiên cứu giáo dục và các đơn vị trực tiếp phục vụ thuộc ngành giáo dục nhưng đã chuyển công tác sang ngành khác.

2.2. Cá nhân ngoài ngành giáo dục có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương.

2.3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có nhiều thành tích công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương.

3.Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương
3.1. Đối với cá nhân trong ngành Giáo dục
a) Cá nhân có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 25 năm trở lên đối với nam và đủ 20 năm đối nữ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
b) Cá nhân trong ngành Giáo dục đượng phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú hoặc có công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương ngay sau khi có quyết định khen thưởng;
c) Các trường hợp được xét tặng sớm hơn thời gian quy định tại điểm “a” bao gồm:
- Cá nhân đang công tác tại vùng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt khó khăn thì thời gian làm việc thực tế tại địa bàn trên được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành Giáo dục.
- Cá nhân có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" thì thời gian đạt danh
 
Gửi ý kiến