Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

KE HOẠCH CÁ NHÂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 15h:39' 11-10-2011
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ ……….. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…………….., ngày …… tháng ……năm....…

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 20…. – 20….

Họ và tên :…………………………………………………………………………………
Tổ …………………………………………………………………………………………
I. Công tác được phân công trong năm:
1. Gỉang dạy:
2. Chủ nhiệm:
3. Kiêm nhiệm:
4. Tổng số tiết dạy + kiêm nhiệm / tuần : …………Số tiết vượt chuẩn:
II. Các công tác khác :

III. Biện pháp sư phạm:
Công tác chuyên môn:
Việc soạn giảng:
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
Kiểm tra miệng, kiểm tra vở bài tập:
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
Công tác chủ nhiện lớp:
Việc liên lạc với phụ huynh:
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt:
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Công tác khác
Công đoàn:
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
Chi đoàn:
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
(Hoặc các biện pháp, ý tưởng khác mà thầy cô đã suy nghĩ đến).
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
IV. Các chỉ tiêu đăng ký & đạt được:
1. Chất lượng bộ môn các lớp giảng dạy :
a. Kết quả khảo sát đầu năm và đăng ký kết quả cuối năm :
Lớp
Sĩ
Số
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
KémĐầu
năm
Cuối
năm
Đầu
năm
Cuối
năm
Đầu
năm
Cuối
năm
Đầu
năm
Cuối
năm
Đầu
năm
Cuối
nămSL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%


TS


b. Kết quả đã đạt được về chất lượng bộ môn vào cuối năm:

Lớp
Sĩ số
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
KémSL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Tổng số

2. Lớp chủ nhiệm: Sĩ số đầu năm:……Sĩ số cuối năm:……… .Tỉ lệ duy trì :.……...
a. Đăng ký:
Xếp loại
Sĩ số
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
KémSL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

Học lực
Hạnh Kiểm

Không có


b. Kết quả đạt được vào cuối năm:
Xếp loại
Sĩ số
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
KémSL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

Học lực
Hạnh Kiểm

Không có3. Đăng ký danh hiệu thi đua cuối năm:
a. Cá nhân ( LĐTT…):
……………………………………………………………………………………………..
b. Lớp chủ nhiệm: ( Tiên tiến, tiên tiến xuất sắc ):
……………………………………………………………………………………………..
c. Các công tác khác: (công đoàn, cho đoàn…):
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….
Tổ chuyên môn Ký tên
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
………………………………….....
…………………………………….
TTCM

 
Gửi ý kiến