Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

KE HOACH NĂM HOC 2016 -2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 08h:42' 18-10-2016
Dung lượng: 37.9 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD& ĐT PHÚ QUÝ
TRƯỜNG THCS TAM THANH

Số: 20/KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Thanh, ngày 8 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH
Năm học: 2016 - 2017

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016- 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Bình thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017; Công văn số 110/CV-PGD&ĐT ngày 06/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 bậc Trung học cơ sở. Nay, trường THCS Tam Thanh đề ra kế hoạch năm học 2016- 2017 cụ thể như sau:
A. Đặc điểm tình hình:
I. Thuận lợi:
Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Tam Thanh và Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Trường lớp kiên cố, trang thiết bị dạy học khá đầy đủ.
Đội ngũ CBGVNV luôn đoàn kết, có trách nhiệm cao trong công tác.
Nhiều phụ huynh quan tâm đến chất lượng dạy và học của nhà trường.
II. Khó khăn:
Năng lực giảng dạy của giáo viên không đồng đều ở các bộ môn.
Học sinh bỏ học trong hè cao, tình trạng học sinh vắng học và vi phạm nội quy trường lớp còn nhiều.
Phòng học nhỏ không đủ chỗ cho GV ngồi dự giờ mỗi khi thao giảng cũng như các hoạt động chuyên môn dạy và học.
Ý thức của phụ huynh và học sinh còn chưa cao làm ảnh hưởng đến việc duy trì sĩ số và chất lượng bộ môn.
B. Nhiệm vụ trọng tâm:
I. Nhiệm vụ chung:
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện nghiêm Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong trường học. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.
3. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
4. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
5. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp phân luồng học sinh sau khi học xong lớp 9.
6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội,
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓