Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

KH TRIEN KHAI CHUYEN DE HOC TAP TAM GUONG ĐĐ HCM NAM 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 08h:53' 13-03-2013
Dung lượng: 17.1 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TAM THANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /KH-THCS Tam Thanh, ngày 06 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH
Học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2013
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-PGD&ĐT ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Quý về việc Học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị trường học trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Nay, trường THCS Tam Thanh xây dựng Kế hoạch tổ chức, thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về tư tưởng chính trị, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến sâu sắc, với những việc làm cụ thể, thiết thực vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.
2. Học tập và làm theo tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
3. Đưa nội dung học tập và làm theo tiếp tục đi vào nề nếp sinh hoạt trong nhà trường; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
4. Tiếp tục tuyên truyền đến công chức, viên chức toàn trường về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Hồ Chí minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, phụ huynh học sinh đối với Đảng.
II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ
1. Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương của Bác Hồ trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân theo tinh thần: gần dân, vì dân, tôn trọng dân …
2. Mỗi công chức, viên chức trong trường tự đề ra kế hoạch phấn đấu cụ thể để làm theo, liên hệ với bản thân trong quá trình giảng dạy, tham gia công tác khác; Duy trì tốt mối quan hệ nơi cư trú và nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nội dung đăng ký “làm theo”, “nêu gương” trên cơ sở tích hợp các nội dung về: Chuẩn mực đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban bí thư Trung ương, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác và công tác phòng, chống tham nhũng.
3. Từng tổ chuyên môn và bộ phận đoàn thể trong trường xây dựng kế hoạch thực hiện và đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị.
4. Mỗi cá nhân hoàn thành kế hoạch nộp về tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn kiểm tra kế hoạch của tổ viên và cùng với bộ phận đoàn thể chủ động hoàn thành kế hoạch của mình nộp về cho hiệu trưởng trước ngày 30/3/2013.
III. HÌNH THỨC HỌC TẬP
1. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt nhà trường, chi bộ, đoàn thể.
-
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓