Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

KIEM TRA 1 TIET TIN HOC 8 - VÂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Ngày gửi: 14h:23' 19-04-2017
Dung lượng: 49.1 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:……………………….. MÔN: TIN HỌC - KHỐI 8
Lớp:……….. TUẦN: 27 – PPCT: 53
ĐỀ 2
A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: Trong câu lệnh for…to…do số vòng lặp được tính bằng:
A. Giá trị cuối - giá trị đầu - 1.
B. Giá trị cuối - giá trị đầu + 1.
C. Giá trị đầu + giá trị cuối - 1.
D. Giá trị đầu + giá trị cuối + 1.
Câu 2: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến S bằng bao nhiêu?     s:=1; for i:=1 to 3 do s := s * i; A. 1                           B. 3                           C. 6                         D. 9
Câu 3: Lỗi lập trình cần tránh là:
A. Lặp nhiều hơn 100 lần. B. Lặp nhiều hơn 1000 lần.
C. Lặp ít hơn 100 lần. D. Lặp vô hạn lần.
Câu 4: Cho đoạn chương trình sau:
So := 1;
While so < 10 do writeln (so);
So := so + 1;
Đoạn chương trình trên, sẽ cho kết quả là:
A. In ra vô hạn các số 1, mỗi số trên một dòng. C. In ra các số từ 1 đến 9.
B. In ra các số từ 1 đến 10. D. In ra các số từ 1 đến 11.
Câu 5: Khi nào thì câu lệnh for…to…do kết thúc?
A. Khi biến đếm lớn hơn giá trị cuối. B. Khi biến đếm nhỏ hơn giá trị cuối.
C. Khi biến đếm bằng giá trị cuối. D. Khi biến đếm lớn hơn giá trị đầu.
Câu 6: Trong câu lệnh lặp for i := 1 to 100 do begin…end; câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần?
A. 10 lần B. 100 lần C. 1000 lần D. Không lần nào
Câu 7: Câu lệnh gotoxy(a,b) có tác dụng gì?         A. Đưa con trỏ về hàng b.                            B. Đưa con trỏ về cột a.         C. Đưa con trỏ về cột a hàng b.                  D. Đưa con trỏ về hàng a, cột b.
Câu 8: Cấu trúc của vòng lặp For…to…do có dạng:
A. For := to do ;
B. For := to do ;
C. For := downto do ;
D. For := downto do ;
Câu 9: Cho s và i là biến số nguyên. Khi chạy đoạn chương trình:
S := 0; For i := 1 to 4 do s := s + 2 * i;
Writeln (S);
Kết quả in ra màn hình là:
A. S = 20 B. S = 30 C. S = 40 D. S = 50
Câu 10: Cấu trúc của vòng lặp while…do có dạng:
A. While <điều kiện 1> do <điều kiện 2>; B. While do <điều kiện>;
C. While <điều kiện> do ; D. While do ;
Câu 11: Với ngôn ngữ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 to 10 do x:=x+1; thì biến đếm i phải được khai báo là kiểu dữ liệu gì?
         A. Interger;                B.  real;          C. string;         D. Char;
Câu 12: Câu lệnh pascal nào hợp lệ trong các câu sau?
A. For i := 100 to 1 do writeln (‘A’); B. For i := 1.5 to 10.5 do writeln (‘A’);
C. For i := 1 to 10 do writeln (‘A’); D. For i := 1 to 10 do; writeln (‘A’);

B. Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 1: Hãy chỉ ra chỗ sai trong các câu lệnh sau. (1 điểm)
For i := 1 to 10 do a  = a + 1;
For i = 1 to
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓