Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

KIỂM TRA 1T MÔN ĐỊA LÝ 6 HK II (17-18)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Hường
Ngày gửi: 19h:00' 29-03-2018
Dung lượng: 423.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT HK II năm học 2017-2018
HỌ VÀ TÊN: …………………. MÔN: ĐỊA LÝ 6
LỚP: …… TUẦN: 28 – TIẾT: 28

ĐIỂM
LỜI PHÊ
ĐỀ 1:
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau: (2 điểm)
Câu 1: Một ngọn núi A có độ cao 3000m, nhiệt độ ở vùng chân núi là 250C. Vậy nhiệt độ ở đỉnh núi là bao nhiêu 0C, biết rằng lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C.
a. 180C b. 140C c. 10C d. 70C
Câu 2: : Ở một địa phương, lượng mưa trong một ngày người ta đo trận mưa thứ nhất được 20mm, trận mưa thứ hai được 13mm, trận mưa thứ ba được 9mm. Hỏi lượng mưa trong ngày hôm đó là bao nhiêu?
a. 12 mm b. 52 mm c. 42 mm d. 66 mm
Câu 3: Gió Tín phong hoạt động trong phạm vi nào?
a. Từ 00 - 300B và 00 - 300N b. Từ 300B - 600B và 600N - 900N
c. Từ 300N - 600N và 600B - 900B d. Từ 300B - 600B và 300N - 600N
Câu 4: Để đo độ ẩm, người ta dùng dụng cụ gì?
a. Nhiệt kế b. Ẩm kế c. Vũ kế d. Khí áp kế
II. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp. (1 điểm)
A
B
Trả lời

1. Khối khí nóng
a. Hình thành trên đất liền
1 -

2. Khối khí lạnh
b. Hình thành trên biển
2 -

3. Khối khí lục địa
c. Hình thành trên các vùng vĩ độ cao
3 -

4. Khối khí đại dương
d. Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp
4 -


e. Hình thành trên mặt đấtIII. Quan sát hình bên và điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau: (1 điểm)

- Tháng ………… là tháng có lượng mưa cao nhất, khoảng…………… mm.

- Tháng……………..là tháng có nhiệt độ cao nhất, khoảng………………0C


B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Nêu khái niệm thời tiết và khí hậu. (2 điểm)
Câu 2: Nêu giới hạn và đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới và hàn đới. (2 điểm)
Câu 3: Dựa vào bảng lượng mưa (mm) của Hà Nội: (2 điểm)
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hà Nội
20
44
56
75
110
160
175
255
222
150
55
35

a. Tính tổng lượng mưa trong năm ở Hà Nội. (1 điểm)
b. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10). (0,5 điểm)
c. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4). (0,5 điểm)
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT HK II năm học 2017-2018
HỌ VÀ TÊN: …………………. MÔN: ĐỊA LÝ 6
LỚP: …… TUẦN: 28 – TIẾT: 28

ĐIỂM
LỜI PHÊ
ĐỀ 2:
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau: (1 điểm)
Câu 1: Một ngọn núi A có nhiệt độ ở vùng chân núi là 250C. nhiệt độ ở đỉnh núi là 190C Tính độ cao của đỉnh núi, biết rằng nhiệt độ giảm 0,60C khi lên cao 100m.
a. 6000m b. 1000m c. 50m d. 300m
Câu 2: Ở một địa phương, lượng mưa trong một ngày người ta đo trận mưa thứ nhất được 16mm, trận mưa thứ hai được 11mm, trận mưa thứ ba được 6mm. Hỏi lượng mưa trong ngày hôm đó là bao nhiêu?
a. 33mm b. 27mm c. 18mm d. 11mm
Câu 3: Gió Tây ôn đới hoạt động trong phạm vi nào?
a. Từ 00 - 300B và 00 - 300N b. Từ 300B - 600B và 600N - 900N
c. Từ 300B - 600B và 300N - 600N d. Từ 00N - 600N và
 
Gửi ý kiến