Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

KIEM TRA 1TIET - HÓA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu
Ngày gửi: 09h:48' 09-04-2015
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Họ và tên :
Lớp : 8


 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Hóa 8
Tuần 26 : Tiết 52

 Điểm
Lời phê của giáo viên
…………………..........
………………………..
………………………..

 Đề
I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Khi thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí ta phải để bình thu úp xuống vì:
a. Hiđro phản ứng với một chất trong không khí. b. Hiđro nhẹ hơn không khí.
c. Hiđro hòa lẫn với không khí. d. Hiđro nặng hơn không khí.
Câu 2: Nhận biết ra khí hiđro bằng cách nào?
a. Bằng que đóm còn than hồng. b. Bằng khí oxi.
c. Bằng que đóm đang cháy: có ngọn lửa màu xanh. d. Bằng dung dịch axit clohiđric.
Câu 3: Khi cho dòng khí hiđro đi qua bột đồng (II) oxit đun nóng, có hiện tượng gì xảy ra?
 a. Không có hiện tượng gì. b. CuO màu đen chuyển thành màu hồng.
c. CuO màu đen chuyển thành màu xanh. d. CuO màu đen chuyển thành màu đỏ gạch.
Câu 4: Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào không phải là phản ứng thế?
a. 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 b. Fe + 2HCl FeCl2 + H2
c. NaOH + HCl NaCl + H2O d. Mg + 2HCl MgCl2 + H2
Câu 5: Cho phản ứng hóa học sau: aH2 + bAl2O3 cAl + dH2O. Hệ số a,b,c,d lần lượt là:
a. 3,1,2,3. b. 1,2,3,1. c. 2,3,4,2. d. 3,2,3,3.
Câu 6: Thể tích hiđro (đktc) thu được khi cho 2,4 g magie Mg tác dụng hết với dung dịch axit H2SO4 loãng thu được magie sunfat MgSO4 và khí hiđro là:
a. 1,12 (l) b. 2,24 (l) c. 3,36 (l) d. 4,48 (l)
Câu 7: Vì sao khí hiđro được dùng để hàn cắt kim loại?
a. Vì hiđro cháy được trong không khí. b. Vì hiđro khi cháy tỏa nhiều nhiệt.
c. Vì hiđro cháy rất nhanh. d. Vì hiđro rất nhẹ.
Câu 8: Cặp hóa chất nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm:
a. Al và dung dịch axit HCl b. Cu và dung dịch axit H2SO4
c. Zn và H2O d. CuO và dung dịch axit HCl
II. Tự luận : ( 6 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau, cho biết phản ứng nào là phản ứng thế?
a. Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + …….
b. Fe2O3 + H2 ……. + ….
c. FeO + HCl FeCl2 + ....
Câu 2: ( 1,5 điểm) Có ba ống nghiệm mất nhãn đựng ba chất khí không màu là hiđro, oxi, và không khí. Hãy nêu phương pháp nhận biết ba chất khí trên.
Câu 3: (2,5 điểm) Cho 5,6 g sắt Fe phản ứng hết với dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng, thu được sắt (II) sunfat Fe SO4và khí hiđro.
a. Tính khối lượng sắt (II) sunfat tạo thành.
b. Tính thể tích khí hiđro tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.
c. Tính khối lượng axit sunfuric cần dùng.
( Biết : Fe = 56, H = 1, O = 16, S = 32, Mg = 24)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

 b
 c
 d
 c
 a
 b
 b
 a

II. Tự luận:
Câu 1 : a. 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 (0,5 đ)
b. Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O (0,75 đ)
c. FeO + 2HCl FeCl2 + H2O (0,25 đ)
Phản ứng thế: a, b (0,5 đ)

Câu 2 : (1,5 điểm) Lắp vào mỗi ống nghiệm một ống dẫn khí nhỏ. Sau đó đưa que đóm còn than hồng vào đầu ống dẫn khí. Khí trong ống nghiệm nào làm cho que đóm bùng cháy đó
 
Gửi ý kiến