Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Kiểm tra Hóa 8 tuần 27

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết
Ngày gửi: 21h:52' 16-03-2011
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Họ và tên :
Lớp : 8

 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Hóa 8
Tuần 27 : Tiết 53

 Điểm
Lời phê của giáo viên
…………………..........
………………………..
………………………..

 Đề
I. Trắc nghiệm: (4 điểm Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Hỗn hợp hai khí hiđro và oxi khi cháy sẽ gây ra tiếng nổ vì:
a. Hiđro không tinh khiết b. Oxi là chất duy trì sự cháy
c. Hỗn hợp cháy nhanh, tỏa nhiều nhiệt d. Hiđro là khí nhẹ nhất.
Câu 2: Cho các phản ứng hóa học sau phản ứng oxi hóa – khử là:
a. Fe + 2HCl FeCl2 + H2 b. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O
c. Na2O + H2O 2NaOH d. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
Câu 3: Cặp hóa chất nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm:
a. Zn và H2O b. Zn và dung dịch axit HCl
c. Cu và dung dịch axit H2SO4 d. CuO và dung dịch axit HCl
Câu 4: Ta có thể thu khí hiđro bằng cách đẩy nước vì:
a. Hiđro phản ứng với nước b. Hiđro ít tan trong nước
c. Hiđro không phản ứng với nước d. Hiđro tan nhiều trong nước
Câu 5: Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng thế là:
a. C + O2 CO2 b. N2O5 + H2O 2HNO3
c. Mg + 2HCl MgCl2 + H2 d. NaOH + HCl NaCl + H2O
Câu 6: Thể tích hiđro (đktc) thu được khi cho 6,5 g kẽm tác dụng hết với dung dịch axit HCl là:
a. 1,12 (l) b. 2,24 (l) c. 3,36 (l) d. 4,48 (l)
Câu 7: Chất oxi hóa là chất:
a. Nhường oxi cho chất khác b. Nhận oxi của chất khác
c. Phân tử oxi d. Không chứa nguyên tố oxi
Câu 8: Khí hiđro được dùng để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng vì:
a. Hiđro có tính khử b. Hiđro có tính oxi hóa
c. Hiđro dễ bị thay thế khi phản ứng d. Hiđro dễ thay thế kim loại
II. Tự luận : ( 6 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm) Cho phản ứng oxi hóa – khử sau: 4Al + 3O2 2Al2O3
Xác định chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa.
Câu 2: (2 điểm) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau, cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng hóa học nào?
a. Al + Fe3O4 Al2O3 + Fe b. Mg + HCl MgCl2 + H2
c. Al2O3 + H2 Al + H2O d. Na + H2SO4 Na2SO4 + H2
Câu 3: (3 điểm) Cho 5,4 g nhôm phản ứng hết với dung dịch axit clohiđric HCl thu được nhôm clorua AlCl3 và khí hiđro.
Tính khối lượng nhôm clorua tạo thành.
Tính thể tích khí hiđro tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.
( Biết : Fe = 56, Al = 27, Zn = 65, H = 1, Cl = 35,5)

ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

 c
 d
 b
 b
 c
 b
 a
 a

II. Tự luận:
Câu 1 : Chất khử : Al (0,25 đ)
Chất oxi hóa : O2 (0,25 đ)
Sự oxi hóa Al

4Al + 3O2 2Al2O3 (0,5 đ)

Sự khử O2
Câu 2 : a. 8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe (0,25 đ)
Phản ứng oxi hóa – khử (0,25 đ)
b. Mg + 2HCl MgCl2 + H2 (0,25 đ)
Phản ứng thế (0,25 đ)
c. Al2O3 + 3H2 2Al + 3H2O (0,25 đ)
Phản ứng oxi hóa – khử (0,25 đ)
d. 2Na + H2SO4 Na2SO4 + H2 (0,25 d)
Phản ứng thế (0,25 đ)
Câu 3: (0,5 đ)
2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 (0,5 đ)
2mol 2mol 3mol
0,2mol 0,2mol 0,3mol (0,
 
Gửi ý kiến