Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

KIỂM TRA HÓA 8 TUẦN 27

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết
Ngày gửi: 21h:55' 16-03-2011
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Họ và tên :
Lớp : 8

 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Hóa 8
Tuần 27 : Tiết 53

 Điểm
Lời phê của giáo viên
…………………..........
………………………..
………………………..

 Đề
I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong công nghiệp người ta sản xuất hiđro bằng cách:
a. Chưng cất không khí lỏng b. Điện phân nước
c. Cho Fe tác dụng với axit d. Đun sôi nước
Câu 2: Cho các phản ứng hóa học sau phản ứng thế là:
a. Fe + 2HCl FeCl2 + H2 b. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O
c. Na2O + H2O 2NaOH d. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
Câu 3: Để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm người ta dùng chất nào tác dụng với axit HCl:
a. CuO b. CO2 c. H2O d. Zn
Câu 4: Khi thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí, ta phải để úp bình thu khí vì:
a. Khí hiđro nặng hơn không khí b. Khí hiđro phản ứng với không khí
c. Khí hiđro nhẹ nhất trong các khí d. Khí hiđro không phản ứng với không khí
Câu 5: Chất khử là chất:
a. Không có nguyên tố oxi b. Nhường oxi cho chất khác
c. Chiếm oxi của chất khác d. Có khả năng nhận oxi
Câu 6: Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng khi để khử hết 8 g đồng (II) oxit là:
a. 2,24 (l) b. 22,4 (l) c. 1,12 (l) d. 3,36 (l)
Câu 7: Phản ứng giữa hiđro và oxi sẽ nổ mạnh nhất khi tỉ lệ thể tích giữa hiđro và oxi là:
a. 3 : 1 b. 1 : 2 c. 2 : 1 d. 1 : 3
Câu 8: Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng oxi hóa – khử là:
a. C + O2 CO2 b. N2O5 + H2O 2HNO3
c. Mg + 2HCl MgCl2 + H2 d. NaOH + HCl NaCl + H2O
II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Cho phản ứng hóa học sau: 2CuO + C 2Cu + CO2
Xác định chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa.
Câu 2: (2 điểm) Hoàn thành phản ứng hóa học sau, cho biết phản ứng đó thuộc loại phản ứng hóa học nào?
a. Al + HCl AlCl3 + H2 b. Fe2O3 + C Fe + CO2
c. Al + CuO Al2O3 + Cu d. Fe + AgNO3 Fe(NO3)2 + Ag
Câu 3: (3 điểm) Cho 2,7 g nhôm tác dụng hết với dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng tạo thành nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro.
Tính khối lượng nhôm sunfat tạo thành.
Tính thể tích khí hiđro tạo thành (ở đktc)
( Biết Al = 27, Fe = 56, Zn = 65, Cu = 64, O = 16, H = 1, S = 32)
ĐÁP ÁN
Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

 b
 a
 d
 c
 c
 a
 c
 a

II. Tự luận:
Câu 1: Chất khử : C (0,25 đ)
Chất oxi hóa : CuO (0,25 đ)
Sự khử CuO

2CuO + C 2Cu + CO2 (0,5 đ)

Sự oxi hóa C
Câu 2:
a. 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 (0,25 đ)
Phản ứng thế (0,25 đ)
b. 2Fe2O3 + 3C 4Fe + 3CO2 (0,25 đ)
Phản ứng oxi hóa – khử (0,25 đ)
c. 2Al + 3CuO Al2O3 + 3Cu (0,25 đ)
Phản ứng oxi hóa – khử (0,25 đ)
d. Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag (0,25 đ)
Câu 3: (0,5 đ)
2Al + 3H2SO2 Al2(SO4)3 + 3H2 (0,5 đ)
2mol 1mol 3mol
0,1mol 0,05mol 0,15mol (0,5 đ)
a) Khối lượng nhôm sunfat thu được là:
 
Gửi ý kiến