Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

KIEM TRA LOP CHON PTNLHS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chau Thi Hong Phuong
Ngày gửi: 10h:05' 03-05-2017
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Họ và tên :.............................
Lớp : 91

 Kiểm tra 1 tiết
Môn: Văn (phần TV)
Tuần 32 : Tiết 157
 Điểm
Lời phê của giáo viên
…………………..............
…………………………..
…………………………..

Đề:
A. Trắc nghiệm: (4 điểm).
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (2 điểm)
Câu 1: Trong các câu sau, câu có khởi ngữ là:
a. Về tính cẩn thận thì nó là nhất. b. Nó cẩn thận nhưng hay quên.
c. Nó là một người cẩn thận. d. Người cẩn thận nhất lớp là nó.
Câu 2: Trong câu “Chúng tôi, mọi người – kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi.” chứa thành phần biệt lập, đó là:
a. Gọi - đáp b. Tình thái c. Phụ chú d. Cảm thán
Câu 3: Nội dung nào sau đây là một trong những dấu hiệu nhận biết thành phần phụ chú?
a. Thường được đặt giữa hai dấu ngoặc kép. b. Thường được đặt giữa hai dấu chấm phẩy.
c. Thường được đặt giữa hai dấu gạch ngang. d. Thường được đặt ở cuối câu.
Câu 4: Phép liên kết câu trong đoạn văn sau là:
“ Họa sĩ nào cũng đến SaPa. Ở đấy tha hồ vẽ.” (Nguyễn Thành Long)
a. Phép nối b. Phép lặp c. Phép thế d. Phép trái nghĩa
Câu 5: Dòng nào sau đây chưa phải là câu?
a. Bạn An, người học giỏi nhất lớp. b. Bạn thân của em là An.
c. Cái máy tính làm việc suốt buổi. d. Suốt buổi, cái máy tính vẫn làm việc.
Câu 6: Từ “tròn” trong câu nào sau đây là động từ?
a. Bé Na có đôi mắt tròn xoe. b. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn.
c. Đêm nay trăng tròn quá! d. Trái đất tròn như quả bóng.
Câu 7: Trong các câu cầu khiến dưới đây, câu nào có chức năng khác với những câu còn lại?
a. Con nên đi ngay! b. Mau mang sách ra! c. Đóng cửa lại! d. Phải đi ngay đi!
Câu 8: Những từ: “à, ư, hả, hở…” thường xuất hiện trong câu nghi vấn. Đó là từ loại:
a. Trợ từ b. Tình thái từ c. Phó từ d. Quan hệ từ
II. Ghép một ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: ( 1 điểm)

Cột A
Cột B
Nối

1. Thành phần tình thái.
 
2. Thành phần phụ chú.
 
3. Thành phần cảm thán.
 
4. Thành phần gọi - đáp.
a. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu.
b. Ơi chiếc xe vận tải
Ta cầm lái đi đây...
c. Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng tôi.
d. Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm.
e. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động.
1 →
 
2 →
 
3 →

4 →III. Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
Câu 1: Thành phần gọi – đáp được dùng để ……………. hoặc …………… quan hệ giao tiếp.
Câu 2: Khởi ngữ là ………………...đứng trước chủ ngữ để nêu lên ………….. được nói đến trong câu.
B. Tự luận: (6 điểm).
Câu 1:   Viết lại các câu sau, chuyển phần gạch chân thành khởi ngữ? (1 điểm).
a. Nó vẽ rất đẹp.        ..………………………………………………………..
b. Quyển truyện hay, nhưng dài.        ..………………………………………………………….
Câu 2:   Tạo một tình huống có sử dụng hàm ý, chỉ ra hàm ý đó? (2 điểm).
Câu 3: Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, trong đó có sử dụng ít nhất một câu chứa khởi ngữ và một câu chứa thành phần tình thái. Xác định các phép liên kết. (3 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐÁP ÁN
NGỮ VĂN 9 – TUẦN 32 – TIẾT 157

A. Trắc nghiệm: (4 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (2 điểm)

Câu
1
 
Gửi ý kiến