Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 1 thành viên
 • Trần Thị Nở
 • Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Chức năng chính 7

  Chức năng chính 8

  Menu chức năng 10

  Menu chức năng 11

  Menu chức năng 12

  Menu chức năng 13

  Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

  KT 1 Tiet Đia 6 - Tiet 28

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Dung
  Ngày gửi: 18h:00' 23-04-2017
  Dung lượng: 65.5 KB
  Số lượt tải: 236
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT
  HỌ VÀ TÊN:………………….. MÔN: ĐỊA LÝ 6
  LỚP:……. TUẦN: 28 – TIẾT: 28
  ĐIỂM
  LỜI PHÊ
  
  ĐỀ
  A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
  I. Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau: (1điểm)
  Câu 1: Đồng, chì , kẽm thuộc mỏ khoáng sản:
  a. Ngoại sinh. b. Nội sinh. c. Mácma. d. Ô dôn.
  Câu 2: Than, cao lanh, đá vôi thuộc mỏ khoáng sản:
  a. Ô dôn. b. Nội sinh. c. Ngoại sinh d. Mácma.
  Câu 3: Khoảng 90 % không khí tập trung ở tầng:
  a. Các tầng cao của khí quyển. b.Tầng bình lưu.
  c. Tầng đối lưu. d. Cả a, b, c đều sai.
  Câu 4: Ở vùng Xích Đạo có lượng mưa khoảng:
  a. Dưới 200 mm. b. Trên 500 mm. c. Dưới 1000 mm. d. Trên 2000 mm.
  II. Điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau: (1 điểm)
  1. Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng……………………… ở một địa phương, diễn ra trong một………………………
  2. Khí hậu là sự lặp đi, lặp lại của tình hình ……………………… ở một địa phương diễn ra trong một………………………

  III. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp. (1 điểm)
  A
  Nhiệt độ ( 0C )
  B
  Lượng hơi nước tối đa trong không khí (g/ m3)
  Trả lời
  
  1. 0
  a. 30
  1 -
  
  2. 10
  b. 17
  2 -
  
  3. 20
  c. 10
  3 -
  
  4. 30
  d. 5
  4 -
  
  
  e. 2
  
  
  
  B. Tự luận: (7 điểm)
  Câu 1: Cho biết nơi hình thành và tính chất của các khối khí. (2 điểm)
  Câu 2: Nêu phạm vi hoạt động và hướng của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất. (3 điểm)
  Câu 3: Dựa vào bảng lượng mưa (mm) ở Tp. Hồ Chí Minh: (2 điểm)

  Tháng
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  
  Tp. HCM
  30
  25
  20
  45
  120
  165
  180
  205
  220
  150
  70
  55
  
  a. Tính tổng lượng mưa trong năm ở Tp.Hồ Chí Minh.
  b. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 ở Tp.Hồ Chí Minh.
  c. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 (năm sau) ở Tp.Hồ Chí Minh.


  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ĐÁP ÁN ĐỀ
  ĐỊA LÍ 6 – TUẦN 28

  A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
  I. Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau: (1điểm)
  Câu 1: b Câu 2: c Câu 3: c Câu 4: d

  II. Điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau: (1 điểm)
  1. ……… khí tượng ………… thời gian ngắn.
  2. ……… thời tiết ………… thời gian dài.

  III. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp. (1 điểm)
  e; 2. d; 3.b; 4.a

  B. Tự luận: (7 điểm)

  Câu 1: (2 điểm)
  - Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao. (0,5 đ)
  - Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp. (0,5 đ)
  - Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn. (0,5 đ)
  - Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô. (0,5 đ)

  Câu 2: (3 điểm)
  - Gió Tín phong: Thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam về Xích Đạo. Hướng gió thổi ở nửa cầu Bắc có hướng Đông Bắc, ở nửa cầu Nam có hướng Đông Nam. (1 đ)
  - Gió Tây ôn đới: Thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam lên các khoảng vĩ độ 600 Bắc và Nam. Hướng gió thổi ở nửa cầu Bắc có hướng Tây Nam, ở nửa cầu Nam có hướng Tây
   
  Gửi ý kiến