Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

KT - HOA- TIET 52

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu
Ngày gửi: 09h:52' 09-04-2015
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Họ và tên :
Lớp : 8

 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Hóa 8
Tuần 26 : Tiết 52

 Điểm
Lời phê của giáo viên
…………………..........
………………………..
………………………..

 Đề
I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng thế?
a. C + O2 CO2 b. Mg + 2HCl MgCl2 + H2
c. N2O5 + H2O 2HNO3 d. NaOH + HCl NaCl + H2O
Câu 2: Tính chất vật lí của khí hiđro khác với tính chất vật lí của khí oxi là:
a. Tan ít trong nước. b. Tan nhiều trong nước.
c. Nhẹ hơn không khí. d. Không có màu.
Câu 3: Khí hiđro được dùng để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng vì:
a. Hiđro có tính khử. b. Hiđro có tính oxi hóa.
c. Hiđro dễ bị thay thế khi phản ứng. d. Hiđro dễ thay thế kim loại.
Câu 4: Ta có thể thu khí hiđro bằng cách đẩy nước vì:
a. Hiđro phản ứng với nước. b. Hiđro tan nhiều trong nước.
c. Hiđro không phản ứng với nước. d. Hiđro rất ít tan trong nước.
Câu 5: Hỗn hợp hai khí hiđro và oxi khi cháy sẽ gây ra tiếng nổ mạnh nhất khi tỉ lệ về thể tích của khí hiđro so với oxi là:
a. 1 : 2 b. 2 : 1 c. 1 : 8 d. 8 : 1
Câu 6: Thể tích hiđro (đktc) thu được khi cho 13 g kẽm Zn tác dụng hết với dung dịch axit HCl là:
a. 4,48 (l) b. 2,24 (l) c. 3,36 (l) d. 1,12 (l)
Câu 7: Cho phản ứng hóa học sau: aH2 + bAl2O3 cAl + dH2O. Các hệ số a, b, c, d lần lượt là:
a. 1, 1, 2, 1. b. 3, 1, 2, 3. c. 3, 2, 2, 3. d. 1, 1, 2, 3.
Câu 8: Cặp hóa chất nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm:
a. Al và H2O. b. Cu và dung dịch axit H2SO4. c. Al và dung dịch axit HCl. d. FeO và dung dịch axit HCl.
II. Tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau, cho biết phản ứng nào là phản ứng thế?
a. Fe2O3 + H2 ….. + ……
b. Fe + HCl FeCl2 + ….
c. MgO + HCl MgCl2 + .....
Câu 2: ( 1,5 điểm) Có ba ống nghiệm không ghi nhãn đựng ba chất khí không màu là hiđro, oxi, và khí cacbonic. Hãy nêu phương pháp nhận biết ba chất khí trên.
Câu 3: (2,5 điểm) Cho 8,1 g nhôm Al phản ứng hết với dung dịch axit sunfuric H2SO4 thu được nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro.
a) Tính khối lượng nhôm sunfat tạo thành.
b) Tính thể tích khí hiđro tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.
c) Tính khối lượng axit sunfuric cần dùng.
( Biết : Fe = 56, Al = 27, Zn = 65, H = 1, O = 16, S = 32)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
ĐÁP ÁN

Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

 b
 c
 a
 d
 b
 a
 b
 c


II. Tự luận:
Câu 1 : a. Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O (0,5 đ)
b. Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (0,5 đ)
c. MgO + 2HCl MgCl2 + H2O (0,5 đ)
Phản ứng thế: a, b (0,5 đ)

Câu 2 : (1,5 điểm)
Lắp vào mỗi ống nghiệm một ống dẫn khí nhỏ. Sau đó đưa que đóm còn than hồng vào đầu ống dẫn khí. Ống nghiệm nào làm cho que đóm bùng cháy đó chính là ống nghiệm đựng khí oxi. (0,75 đ)
Hai khí còn lại ta cho que
 
Gửi ý kiến