Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

MAU BAO CAO CONG TAC CHU NHIEM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thị thu
Ngày gửi: 15h:22' 27-04-2017
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lớp: ; Sĩ số: / nữ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GVCN:
Tam Thanh, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO
“CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP”
NĂM HỌC: 2016 - 2017

I. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
2. Khó khăn:
II. Những việc làm được:
* kết quả:
III. Những tồn tại và nguyên nhân:

IV. Phương hướng thời gian tới:
GVCN

Ký và ghi họ tên
 
Gửi ý kiến