Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Phiếu bổ sung lý lịch CBCC năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Thúc Lam
Ngày gửi: 14h:02' 22-12-2017
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 4a-BNV/2007ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC: UBND HUYỆN PHÚ QUÝ
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC: TRƯỜNG THCS TAM THANH


Số hiệu CBCC :……

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
(Từ tháng/năm: 01/2017 đến tháng/năm: 12/2017)

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):………………………………………. .…………………
2. Ngày tháng năm sinh: …………………………………… Giới tính (Nam/nữ)……………
3. Chức vụ (chức danh) hiện tại:……………………………………………………………………
(Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
4. Ngạch công chức (viên chức):……………………………………., Mã ngạch: ……………
5. Bậc lương:…, Hệ số:…. Ngày hưởng…../….../..…, Phụ cấp chức vụ:…… Phụ cấp khác:…….
6. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:……./..…./……, Ngày chính thức:……/…..…./………
I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
so với thời điểm trước)
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng…

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
(Chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)
Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
Hình thức đào tạo, BD
Văn bằng, chứng chỉ

……………
………………
…./…… - …./…..
………………
………………….

……………
………………
…./…… - …./…..
………………
………………….

……………
………………
…./…… - …./…..
………………
………………….

……………
………………
…./…… - …./…..
………………
………………….

Ghi chú: Hình thức học: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…; Văn bằng TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư…… hoặc chứng chỉ
Mẫu 4a-BNV/2007ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)
…………
…………
IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới)
…………
……………
V. ĐI NƯỚC NGOÀI
(Từ 6 tháng trở lên tính từ ngày……/……/…… đến ngày……/……/…… đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)
…………….
…………….
VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại)
……………
……………
VII. VỀ GIA ĐÌNH: (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột…)
……………
……………
…………… ……………
……………
VIII. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG: ……………
……………
……………
……………
……………

Tam Thanh, ngày 25 tháng 12 năm 2017
Người khai bổ sung
(Ký tên, ghi rõ họ tên)…………………………………..
Tam Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2017
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC
(Ký tên, đóng dấu)


 
Gửi ý kiến