Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

HOA 9 TUAN 5 LOP CHO DE 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 13h:54' 28-12-2016
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người

Trường THCS Tam Thanh
Lớp: 91
Họ và tên:………………………

Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hoá học – 9
Tiết 10 – Tuần 5
Điểm
Lời phê của giáo viên
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ĐỀ

A. Trắc nghiệm: (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước phương án trả lời đúng:
Câu 1: Dung dịch H2SO4 loãng, tác dụng được với dãy chất nào trong các dãy chất sau?
A. SO2 ; H2CO3 ; Fe2O3 B. Zn ; Na2CO3 ; Fe(OH)3
C. Al ; Na2O ; Cu D. Fe ; Ba(OH)2 ; HCl
Câu 2: Hoà tan 10 gam NaOH vào 390 gam H2O được dung dịch NaOH. Nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH là:
A. 2,43% B. 2% C. 2,5% D. 4%
Câu 3: SO2 tác dụng được với dãy chất nào trong các dãy chất sau:
A. H2O ; dd Ca(OH)2 ; CaO B. CO2 ; H2O ; HCl
C. Na2O ; CO2 NaOH D. HCl ; dd NaOH ; P2O5
Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, SO2 được điều chế bằng cặp chất nào sau đây?
A. Na2SO4 và HCl B. Na2SO3 và Ba(OH)2
C. K2CO3 và HCl D. K2SO3 và H2SO4
Câu 5: Trong các dãy oxit sau, dãy oxit nào tác dụng được với dung dịch HCl?
A. SO3 ; MgO B. SO2 ; CO2
C. Fe2O3 ; SO2 D. Na2O ; CuO
Câu 6: CaO làm khô được chất nào trong số các chất sau?
A. Na2O B. CO2 C. O2 D. H2SO4
Câu 7: Trong các dãy oxit sau, dãy oxit nào gồm toàn oxit axit?
A. SO2 ; CO2 ; SO3 ; P2O5 B. P2O5 ; N2O5 ; NO ; CO2
C. CaO ; BaO ; Fe2O3 ; MgO D. CO2 ; MgO ; Al2O3 ; SO3
Câu 8: Cho 12 gam Mg tác dụng với 0,75 mol H2SO4. Thể tích khí H2 thu được ở (đktc) là:
A. 2,24 lít B. 11,2 lít C. 5,6 lít D. 1,12 lít

B. Tự luận: (6 điểm)
Bài 1: Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch sau: HCl, K2SO4, NaCl. Viết PTHH nếu có để giải thích. (1,5 điểm)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Bài 2: Viết phương trình hoá học thực hiện chuỗi chuyển đổi hoá học sau: (ghi rõ điều kiện nếu có.) ( 2 điểm)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3: Cho 15,5 gam hỗn hợp gồm Zn và ZnO tác dụng với dung dịch HCl thu được 2,8 lít khí (đktc) (2,5 điểm)
a. Viết các phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra.
b. Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp.
( Biết: Mg = 24 ; O = 16 ; Zn = 65 )
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN

A. Trắc nghiệm: 4 điểm. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
C
B
A
D
C
B
B


B. Tự luận: 6 điểm
Bài 1:
- Dùng quỳ tím nhận được HCl 0,5 điểm
- Dùng BaCl2 nhận được K2SO4 0,5 điểm
- Viết đúng PTHH 0,5 điểm

Bài 2: Mỗi phương trình viết đúng được 0,5 điểm

(1) 4Na + O2 2Na2O
(2) Na2O + H2O 2NaOH
(3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + 2H2O
(4) Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O


Bài 3
- Phương trình hoá học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (1) 0,5 điểm
ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2) 0,5 điểm
- Số mol H2 ở đktc: 0,25 điểm
Từ (1) suy ra số mol Zn là 0,1 mol. 0,25 điểm
- Khối lượng của Zn: 0,5 điểm
- Khối lượng của ZnO: 0,5 điểm


 
Gửi ý kiến