Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Sinh 6, tiết 20 Tú

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Quốc Vọng
Ngày gửi: 23h:24' 27-12-2016
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN: ….......................... MÔN: SINH HỌC 6
LỚP: 6…………… TUẦN: 10 – TIẾT: 20

Phần A- Trắc nghiệm: (4 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điểm)
Câu 1: Trong các cây sau, cây nào có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm?
a. Cây xoài b. Cây mít c. Cây bí đỏ d. Cây đa
Câu 2: Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:
a. Mạch gỗ b. Biểu bì c. Thịt vỏ d. Mạch rây
Câu 3: Thân cây to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh ở:
a. Tầng sinh trụ, mạch rây b. Tầng sinh vỏ, mạch gỗ
c. Mạch rây, mạch gỗ d. Tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ
Câu 4: Khi bóc vỏ cây, phần nào của cây sẽ bị bóc theo vỏ?
a. Mạch rây b. Mạch gỗ c. Tầng sinh vỏ d. Tầng sinh trụ
Câu 5: Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?
a. Mô mềm b. Mô nâng đỡ
c. Mô phân sinh d. Mô mềm và mô phân sinh
Câu 6: Lấy thức ăn từ cây chủ là chức năng của loại rễ biến dạng:
a. Rễ móc b. Giác mút c. Rễ củ d. Rễ thở
Câu7: Người ta áp dụng biện pháp tỉa cành đối với các cây lấy gỗ, lấy sợi vì:
a. Để các cành, chồi, hoa, quả phát triển nhanh hơn
b. Cây cho ra nhiều quả, nhiều chồi hơn
c. Để chất dinh dưỡng tập trung phát triển chiều cao
d. Chất dinh dưỡng tập trung phát triển các cành, chồi, hoa, quả
Câu 8: Chồi hoa và chồi lá giống nhau ở đặc điểm là đều có:
a. Mô phân sinh ngọn b. Chồi ngọn c. Mầm hoa d. Mầm lá

II. Quan sát hình bên dưới và các chú thích, hãy hoàn thành sơ đồ sau: (2 điểm)
(1) ………………..
Vỏ Thịt vỏ
(4)…………
Cấu tạo trong của thân non (3) ……………
(2)…………….. Mạch rây
RuộtPhần B - Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Hoàn thành các chú thích trong cấu tạo tế bào lông hút (1 điểm)1 .………………………….
2 .………………………….
3 .………………………….
4 .………………………….
Câu 2: Quan sát hình bên và cho biết: Có mấy loại rễ chính? Kể tên, nêu đặc điểm và cho 2 ví dụ mỗi loại. (2 điểm)
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………

Câu 3: Nêu đặc điểm chung của thực vật. (2 điểm).
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Câu 4: Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………............
ĐÁP ÁN

A. Trắc nghiệm:
I. (Mỗi câu đúng 0,25 điểm).
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Trả lời
c
a
d
a
c
b
c
d


II. (Mỗi chỗ trống đúng 0,5 điểm).
(1) Biểu bì (2) Trụ giữa (3) Bó mạch (4) Mạch gỗ
B. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (Mỗi chú thích đúng 0,25 điểm).
1. Vách tế bào
2. Màng sinh chất
3. Chất tế bào
4. Nhân
Câu 2:
- Có 2 loại rễ chính: Rễ cọc và rễ chùm (0,5 điểm)
- Đặc điểm: (Mỗi ý đúng 0,75 điểm)
+ Rễ cọc: gồm rễ cái to, khỏe và các rễ con. (Vd: Cây ớt, cây cải)
+ Rễ chùm: gồm những rễ to, dài gần bằng nhau mọc từ gốc thân. (Vd: Cây hành, cây ngô)

Câu 3: Đặc điểm chung của thực vật: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm).
- Tự tổng hợp chất hữu cơ.
- Phần lớn không có khả năng di chuyển.
- Có khả năng lớn lên và sinh sản.
- Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

Câu 4:
Nói mỗi lông hút là một tế bào vì: Lông hút có các
 
Gửi ý kiến