Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

TAI LIEU THAM KHAO THI GVDG CAP HUYEN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu
Ngày gửi: 08h:33' 21-01-2016
Dung lượng: 18.5 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH BÀI HỌC (GIÁO ÁN)
TÊN BÀI HỌC: ...............................
MÔN: .....................LỚP:............................
1. MỤC TIÊU
Sau bài học, HS đạt được:
1.1. Kiến thức
1.2. Kĩ năng
1.3. Thái độ (giá trị)
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
2.1. Chuẩn bị của giáo viên
- Thiết bị dạy học.
- Học liệu.
2.2. Chuẩn bị của học sinhHS
- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, TBDH ..
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu,...
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
3.1. Ổn định lớp
3.2. Kiểm tra bài cũ (nếu có)
3.3. Tiến trình bài học
Trình bày rõ cách thức tổ chức các hoạt động, mỗi hoạt động cần chỉ rõ:
- Tên hoạt động: Dựa vào nội dung để đặt tên cho hoạt động.
- Cách tiến hành hoạt động (mô tả hoạt động của hoc sinh, của giáo viên, kĩ thuật hoặc phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học);
Thời gian dự kiến để thực hiện hoạt động;
Các hoạt động có thể trình bày dưới dạng bảng hoặc dưới dạng văn bản tuần tự các bước. Dưới đây gợi ý một số phương án trình bày một hoạt động học tập:

Phương án 1.
HOẠT ĐỘNG 1. Tên hoạt động (dự kiến thời gian)
(1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học
(2) Hình thức tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

Bước 1.


Bước 2.


Bước 3.


 Các hoạt động khác được lặp lại như cấu trúc của hoạt động trên

Phương án 2.
HOẠT ĐỘNG 1. Tên hoạt động (dự kiến thời gian)
(1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học
(2) Hình thức tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung


Chỉ ra các hoạt động của GV để tổ chức, điều khiển, trợ giúp HĐ của HS. Trong đó chỉ rõ GV đã sử dụng phương pháp, kỹ thuật nào, các lưu ý khi tổ chức hoạt động này.
[Cá nhân/Nhóm/cả lớp ]
Chỉ ra các hoạt động cụ thể của HS để đạt được mục tiêu, nội dung của HĐ như hoạt động thu thập thông tin, xử lý thông tin, vận dụng liên hệ, hệ thống hóa, tự đánh giá, phản hồi, tự học ở nhà…


 Các hoạt động khác được lặp lại như cấu trúc của hoạt động trên
Phương án 3.
HOẠT ĐỘNG 1. Tên hoạt động (dự kiến thời gian)
(1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học
(2) Hình thức tổ chức hoạt động
Hoạt động của HS: Chỉ ra các hoạt động học tập của HS để đạt được mục tiêu, nội dung của hoạt động HĐ. Trong đó chỉ rõ cách thức hoạt động theo hướng dẫn của GV.
Hoạt động của GV: Chỉ ra các hoạt động của GV để tổ chức, điều khiển, trợ giúp HĐ của HS. Trong đó chỉ rõ GV đã sử dụng phương pháp, kỹ thuật nào, sử dụng phương tiện, thiết bị ra sao và các lưu ý khi tổ chức HĐ này.

Các hoạt động khác được lặp lại như cấu trúc của hoạt động trên

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1. Tổng kết
Tổng kết bài cũng là công việc mà người học phải thực hiện, mặc dù đây là hoạt động hướng dẫn của giáo viên. Những ý chủ chốt, những liên hệ cốt yếu, những sự kiện cơ bản, những nguyên tắc và quan điểm nền tảng, những khái niệm hoặc giá trị có tính công cụ cần được nhắc đến dưới những hình thức cô đọng, rút gọn, đặc biệt là những sơ đồ, mô hình, công thức hoặc các tài liệu trực quan. Nội dung cốt lõi của bài cần được phát biểu lại trong những liên hệ và cấu trúc hệ thống. có quan hệ logic với khái niệm tổng thể và được biểu hiện rõ vị trí trong mạng khái niệm, hoặc trong quan niệm toàn vẹn.
4.2. Hướng dẫn học tập
Việc hướng dẫn học tập không đơn giản là giao bài tập hoặc nhiệm vụ học tập về nhà. Điều chủ yếu nhất của khâu này là gợi ý đọc thêm, luyện tập bổ sung, khuyến khích tìm kiếm tư liệu và chỉ dẫn thư mục bổ ích, nêu lên những giả thuyết hoặc luận điểm có tính vấn đề để động viên người học suy nghĩ tiếp tục trong quá trình học tập sau bài học. Những ý được gợi lên nói chung nên
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓