Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

TKB tuan 27

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu
Ngày gửi: 16h:07' 16-08-2013
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ QUÝ
TRƯỜNG THCS TAM THANH THỜI KHOÁ BIỂU CA CHIỀU
Áp dụng tuần 02 từ (19/8/2013) đến……….
THỨ Lớp tiết 81 82 83 84 85 71 72 73 74 75 76
HAI 1 Sinh-Thuýs Văn-Loan Toán-Tuấn Sử -Hà CN-Trưng Toán-Bùi Văn-Hiền Toán-Mạnh CN-Hiền Anh-Huê Sinh-Trang
2 Văn-Loan Sinh-Thuýs Toán-Tuấn CN-Trưng Nhạc -Trí Toán-Bùi CN-Hiền Văn-Hiền Toán-Mạnh Anh-Huê Địa-Nguyên
3 Văn-Loan Sử -Hà Sinh-Thuýs Toán-Tuấn Văn-Sơn Địa-Nguyên Toán-Bùi Văn-Hiền Sinh-Trang Toán-Mạnh Anh-Huê
4 Nhạc -Trí CN-Trưng Văn-Loan Sinh-Thuýs Văn-Sơn Văn-Phương Toán-Bùi Sinh-Trang Địa-Nguyên CN-Hiền Toán-Mạnh
5 Sử-Hà Nhạc -Trí Văn-Loan Toán-Tuấn Sinh-Thuýs Văn-Phương Sinh-Trang Toán-Mạnh
BA 1 GD-Tú MT-K.Hoa Văn-Loan Văn-Sơn Hoá-Tuyết Anh-Thuý Địa-Nguyên Toán-Mạnh Anh-M.Hoa Lý-N.Dung MT-Tiến
2 Văn-Loan Hoá-Tuyết Sử-Hà GD-Tú MT-K.Hoa Anh-Thuý MT-Tiến Toán-Mạnh Văn-Sơn Sử-L.Dung Lý-N.Dung
3 MT-K.Hoa Lý-N.Dung Sinh-Thuýs Hoá-Tuyết Toán-Phúc GD-Tú Anh-Thuý Địa-Nguyên Anh-M.Hoa Văn-Sơn Sử-L.Dung
4 Sử-Hà Văn-Loan MT-K.Hoa Sinh-Thuýs Toán-Phúc Sinh-Thuận Anh-Thuý Anh-M.Hoa GD-Tú Toán-Mạnh Văn-Sơn
5 Sinh-Thuýs Văn-Loan Lý-N.Dung MT-K.Hoa Sử-Hà Sinh-Thuận Anh-M.Hoa Văn-Sơn
TƯ 1 Toán-Sáng Anh-Huệ CN-Trưng Nhạc -Trí Văn-Sơn MT-Tiến Anh-Thuý Sử-Khái Anh-M.Hoa Địa-Nguyên Sinh-Trang
2 Toán-Sáng Anh-Huệ Nhạc -Trí Lý-N.Dung Văn-Sơn Anh-Thuý Sử-Khái Toán-Mạnh MT-Tiến GD-Tú Địa-Nguyên
3 CN-Trưng GD-Tú Anh-Huệ Anh-M.Hoa Lý-N.Dung Nhạc -Trí Địa-Nguyên MT-Tiến Toán-Mạnh Sinh-Trang Văn-Sơn
4 Anh-Huệ Toán-Sáng GD-Tú Văn-Sơn CN-Trưng Sử-Khái Văn-Hiền Anh-M.Hoa Sinh-Trang MT-Tiến Nhạc-Trí
5 Lý-N.Dung Toán-Sáng Anh-Huệ Văn-Sơn Anh-M.Hoa Văn-Hiền Sinh-Trang Sử-Khái Nhạc-Trí Toán-Mạnh
NĂM 1 Địa-Vi Toán-Sáng Toán-Tuấn CN-Trưng Hoá-Tuyết Toán-Bùi GD-Tú Văn-Hiền Sử-Khái Toán-Mạnh Văn-Sơn
2 CN-Trưng Toán-Sáng Toán-Tuấn Hoá-Tuyết Địa-Vi Toán-Bùi Sử-Khái Văn-Hiền Văn-Sơn Toán-Mạnh GD-Tú
3 Toán-Sáng CN-Trưng Hoá-Tuyết Địa-Vi GD-Tú Văn-Phương Toán-Bùi Sử-Khái Văn-Sơn Sử-L.Dung Toán-Mạnh
4 Hoá-Tuyết Địa-Vi CN-Trưng Toán-Tuấn Toán-Phúc Sử-Khái Toán-Bùi GD-Tú Toán-Mạnh Văn-Sơn Sử-L.Dung
5 Toán-Sáng Hoá-Tuyết Địa-Vi Toán-Tuấn Toán-Phúc Văn-Phương Toán-Mạnh
SÁU 1 Anh-Huệ Văn-Loan Sử-Hà Anh-M.Hoa Sinh-Thuýs Địa-Nguyên Sinh-Thuận CN-Hiền Lý-Dĩnh Văn-Sơn Anh-Huê
2 Anh-Huệ Sinh-Thuýs Văn-Loan Sử-Hà Anh-M.Hoa Sinh-Thuận Nhạc-Trí Lý-Dĩnh Địa-Nguyên Văn-Sơn CN-Hiền
3 Văn-Loan Anh-Huệ Hoá-Tuyết Anh-M.Hoa Sử-Hà CN-Hiền Lý-Dĩnh Nhạc-Trí Văn-Sơn Địa-Nguyên Anh-Huê
4 Hoá-Tuyết Sử-Hà Anh-Huệ Văn-Sơn Anh-M.Hoa Lý-Dĩnh Văn-Hiền Địa-Nguyên Nhạc-Trí Anh-Huê SH-Diện
5 SH - Tuyết SH - Loan SH - Hà SH-Trí SH-M.Hoa SH - Dĩnh SH - D.Hiền SH - H.Hiền SH - Nguyên SH-Huê
 
Gửi ý kiến