Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

TỔNG KẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG ĐOÀN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 14h:49' 23-09-2016
Dung lượng: 135.5 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
    CĐ GIÁO DỤC PHÚ QUÝ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ TRƯỜNG THCS TAM THANH              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 28 /BC-CĐ                                          Tam Thanh, ngày 29  tháng 5  năm  2016

Dự thảo:
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2016-2017

Được sự chỉ đạo của Công đoàn Ngành Giáo dục và sự quan tâm giúp BGH nhà trường tạo mọi điều thuận lợi cho Công đoàn hoạt động. Mặt khác, cùng với các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với ngành Giáo dục, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau của tập thể Công đoàn trường đã tạo điều kiện tốt để phát triển kinh tế gia đình nên đời sống của CB – GV – NV tương đối ổn định và từng bước cải thiện.
Ban Chấp hành Công đoàn trường THCS Tam Thanh báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016
I. Tình hình đội ngũ Nhà giáo và người lao động (NGNLĐ) tại đơn vị trong năm học 2015-2016:
Đặc điểm, tình hình đội ngũ:
- Tổng số đoàn viên công đoàn: 52/32
- Trong đó: Quản lý: 3/3 nữ;
- 100% đoàn viên giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.
Thuận lợi:
- Công đoàn luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Ngành, Chi bộ; sự phối hợp chặt chẽ giữa BGH và các đoàn thể trong nhà trường, cộng với sự nhiệt tình và có trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn.
- Tập thể đoàn viên công đoàn đoàn kết, nhiệt tình, luôn quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc, tích cực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Đa số học sinh ngoan hiền, biết vâng lời thầy cô, giúp đỡ bạn bè và biết vươn lên trong học tập.
Khó khăn:
- Một số ít đoàn viên chưa tích cực trong các hoạt động của Công đoàn nên việc triển khai một số hoạt động kết quả đạt chưa được cao.
         - Nhiều đoàn viên có con mọn nên còn hạn chế trong việc tham gia các hoạt động của Công đoàn.
- Thành viên BCH Công đoàn công việc chuyên môn nhiều, chưa có thời gian nhiều đầu tư cho công tác Công đoàn.
- Tổng số NGNLĐ đến thời điểm 15/6/2015: 52/32 nữ
- Trong năm học không có biến động gì lớn về số lượng và chất lượng đoàn viên công đoàn, cụ thể:
+ Có một CĐV xin thôi việc. Công đoàn tổ chức kết nạp mới là 1 đồng chí
+ Hầu hết đoàn viên giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Đánh giá chung về đội ngũ:
+ Trong năm học vừa qua, nhìn chung các CB-GV-NV trong nhà trường đã nhận thức rõ hơn về tổ chức Công đoàn. Tất cả CB-GV-CNV thực hiện tốt quy chế dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm trong giảng dạy và nhiệt tình tham gia công tác phong trào.
+ Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tương đối khang trang đầy đủ, tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Phong trào dạy học của giáo viên bằng giáo án điện tử đã góp phần tạo nên sự thay đổi rõ nét về chất lượng đào tạo. Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung đổi mới công tác quản lý và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, trường học.
+ Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhất là chế độ thâm niên đối với ngành Giáo dục và các chế độ khác đã giúp đời sống CB-GV-NV ngày càng ổn định, động viên đội ngũ thầy, cô giáo khắc phục khó khăn tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp GD và ĐT. Tuy nhiên, trong đơn vị có 2 gia đình CĐV có con bị bệnh phải điều trị dài ngày nên cuộc sống đang gặp khó khăn.
Quan điểm chỉ đạo và các giải pháp của Công đoàn trong việc triển khai có hiệu quả hoạt động Công đoàn năm học 2015 – 2016:
Công đoàn đã kết hợp với nhà trường tổ chức quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn với nhiều hình thức khác nhau thông qua các cuộc họp hội đồng sư phạm, đồng thời thông qua sinh hoạt các chủ điểm như sinh hoạt Nữ công, sinh hoạt ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10, ... và
 
Gửi ý kiến