Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Tuyển sinh vào lớp 10 của TP Phan Thiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 08h:20' 09-04-2011
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
Sở Giáo dục –Đào tạo Bình Thuận ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT PHÂN BAN
Phòng Giáo dục Phan Thiết Môn : HÓA HỌC - Thời gian : 60 ′I -PHẦN : (4 điểm )
Em hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A,B,C,D đứng trước phương án đúng :
1/ Nhóm chất nào sau đây là Oxit axit?
a. CO2 , SO3 , N2O5 , P2O5 c. CO2 , SO2 , CO, NO
b. SO2 , CO , CaO , Al2O3 d. Na2O , CuO , Fe2O3 , BaO .
2/ H2SO4 tác dụng được với nhóm chất nào sau đây?
a. Fe , ZnO , NaOH , MgCl2 c. Zn , Fe2O3 , Cu(OH)2 , KNO3
b. Mg , CuO, KOH , BaCl2 d. Al , Al2O3 , Al(OH)3 , AlCl3
3/ Dung dịch HCl khác với dung dịch Ca(OH)2 là
a. làm đổi màu qùy tím c. tác dụng với dung dịch muối .
b. có phản ứng trung hòa d. có độ pH nhỏ hơn .
4/ Nhóm chất nào bị nhiệt phân hủy?
a. NaOH , Fe(OH)3 , MgCO3 . c. KNO3 , CaCO3 , Cu(OH)2 .
b. KOH , Al(OH)3 , Na2CO3. d. NaHCO3 , NaOH , Mg(OH)2 .
5/ Điện phân dung dịch muối ăn bão hòa có màng ngăn, sản phẩm thu được là:
a. NaOH , Cl2, H2O c. NaOH , Cl2 , O2 .
b. NaOH , Cl2 , H2 d. NaOH , H2 , O2 .
6/ Nước Clo là hỗn hợp các chất sau :
a. NaCl , NaClO , Cl2 , H2O c. HCl , HClO , Cl2 , H2O
b. NaCl , NaClO , H2O d. NaCl , HCl , HClO , H2O
7/ Cho 50 ml dung dịch H2SO4 1M tác dụng với 50 ml dung dịch NaOH 1 M . Dung dịch sau phản ứng :
a. làm qùy tím hóa đỏ. c. không làm qùy tím đổi màu.
b. làm qúy tím hóa xanh. d. làm hồng phenolphtalein .

8/ Hãy chỉ ra đâu là phản ứng trung hòa?
a. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 c. CaCO3 ------> CaO + CO2 .
b. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4( + 2HCl d. NaOH + HCl →NaCl + H2O .
9/ Để nhận biết các dung dịch : HCl , H2SO4 , NaOH, người ta dùng chất nào sau đây?
a. Qùy tím c. Qùy tím và dung dịch BaCl2 .
b. Dung dịch BaCl2 . d. Qùy tím và dung dịch AgNO3 .
10/ Cặp chất nào sau đây tồn tại đồng thời với nhau trong một dung dịch ?
a. K2CO3 và NaCl c. AgNO3 và CuCl2.
b. NaOH và NaHCO3 d. Na2SO3 và H2SO4 .
11/ Dùng kim lọai nào sau đây để làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat ?
a. Au c. Mg
b. Cu d. Fe .
12/ Biết 0,01 mol hidrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch Brom 0,1 M. Vậy X là :
a. CH4 c. C2H2 .
b. C2H4 d. C6H6 .
13/ Khí C2H2 có lẫn SO2 ,CO2 và hơi nước. Để thu được C2H2 tinh khiết có thể dùng cách nào sau đây ?
a. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch NaOH dư .
b. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch Brom dư .
c. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch KOH dư, sau đó qua H2SO4 đặc .
d. Cho hỗn hợp đi qua bình chứa H2SO4 đặc , sau đó qua dung dịch NaOH dư .
14/ Chất nào sau đây dễ tham gia phản ứng cộng ?
a. CH3 - CH3 c. C2H5 - OH .
b. CH2 = CH2 d. CH3 - COOH .
15/ Giấm ăn là dung dịch axit Axetic có nồng độ từ :
a. 2 _ 5% c. 9 _ 12 %
b. 6 _ 8 % d. 13 _ 15 %
16/ Đốt cháy hoàn toàn 60 ml rượu Etylic chưa rõ đôä rượu thu được 24,192 lít khí CO2 (đktc)
( Drượu = 0,8 g/ml ) . Vậy rượu Etylic có độ rượu là :
a. 51,c.
b. 51,d. 68,

II-PHẦN TỰ LUẬN : ( 6 điểm )
1/ Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 dung dịch : rượu etylic
 
Gửi ý kiến