Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Tuyển Sinh vào lớp 10 huyện Hàm Tân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 21h:32' 09-04-2011
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục Hàm Tân ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
Trường THCS Tân Nghĩa MÔN HÓA 9
Năm học: 2007 – 2008

I. Trắc nghiệm: (4đ)
Chất nào sau đây tham gia phản ứng thế với clo? a. Mêtan b. Etilen c. Axetilen d. Cacbon oxit.
Hiđrocacbon nào sau đây có liên kết ba: a. Axetilen b. Etilen c. Benzen d. Metan
Nhóm chất hidrocacbon là: a. CH4, CaCO3, C2H5OH b. C2H6, CH4, C4H8 c. CO2, C2H2, C2H4 d. CH3COOH, C6H6, CH4
Nhóm chất chỉ có liên kết đơn là: a. C2H4, CH4, C2H2 b. CH4, C3H6, C2H6 c. CH3Cl, C3H8, C5H12 d. C2H2, CH4, C2H6
0,1 mol hiđrocacbon A làm mất màu vừa đủ 200ml dung dịch brom 1M. Thì A có thể là: a. C2H2 b. CH4 c. C2H4 d. C6H6
Các chất hidrocacbon: metan, etilen, axetilen có tính chất hóa học chung nào? a. Tác dụng với dd brom b. Tác dụng với khí clo c. Tác dụng với khí oxi d. Không có tính chất nào chung.
Bazơ nào sau đây bị nhiệt phân: a. KOH b. Fe(OH)3 c. Ba(OH)2 d. NaOH
Kim loại phản ứng được với dd FeCl2 là: a. Mg b. Cu c. Pb d. Ag
Trong các chất sau, chất nào làm mất màu dd Br2: a. CH4 b. C2H6 c. C2H4 d. C3H8
Etilen tham gia phản ứng cộng do: a. Trong phân tử etilen có 2 nguyên tử cacbon b. Etilen là một chất khí c. Etilen có cấu trúc phẳng d. Trong phân tử etilen có 1 liên kết đôi giữa 2 nguyên tử cacbon.
Nước tinh khiết có độ pH là: a. pH > 7 b. pH < 7 c. pH = 7 d. pH = 14
Giấy quỳ tím khi nhúng vào dd nào sau đây chuyển sang màu đỏ: a. dd CaCl2 b. dd NaOH c. dd CH3COOH d. dd NaCl
Điền chữ Đ vào câu đúng, chữ S vào câu sai. a. CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl ( b. C2H2 + Br2 C2H4Br + HBr ( c. C2H2 + O2 CO2 + H2O + Q ( d. C2H5OH + CH3COOH CH3COO – C2H5 + H2O (

((((

Phòng giáo dục Hàm Tân ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
Trường THCS Tân Nghĩa MÔN HÓA 9
Năm học: 2007 – 2008

II. Tự luận: (6đ)
Có 3 lọ bị mất nhãn là CO2, C2H4 và CH4. Bằng phương pháp hóa học hãy nêu cách nhận biết từng lọ. (1,5đ)
Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến đổi sau, ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có: Fe2O3 Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe2(SO4)3
Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí Axetilen trong không khí (các khí đo ở đktc). Biết thể tích O2 bằng 20% thể tích không khí.
a. Tính thể tích không khí cần dùng.
b. Lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 200g dung dịch NaOH 10%. Tính khối lượng muối tạo thành. (Cho: Na = 23, O = 16, H = 1, C = 12)
((((

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

I. Trắc nghiệm: (4đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
a
a
b
c
a
c
b
a
c
d
c
c

Câu 13: a: Đ; b: S; c: S; d:
 
Gửi ý kiến