Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Tuyen sinh vao lop 10 huyen Ham Thuan Bac

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 21h:49' 09-04-2011
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC HÀM THUẬN BẮC ĐỀ THI TUYỂN SINH
MÔN:HOÁ 9
Thời gian: 60 phút


I. TRẮC NGHIỆM (4đ)
Hãy khoanh tròn vào trong các chữ cai A,B,C,D trước câu trả lời đúng:
Dãy chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl
Fe, SO2, NaOH, AgNO3 C. Fe, NaOH,AgNO3, Al2O3
Cu, NaOH, AgNO3, AL2O3 D. H2SO4, NaOH, Al2O3, Fe

Cho biết những cặp hoá chất nào dưới đây có thể tác dụng được với nhau
a. Zn và dd H2SO4 b. Cu và dd AgNO3 c. Zn và MgCl3
d. Al và dd NaOH e. dd NaOH và Ba ( NO3)2 f. Mgvà dd CH3COOH
A. a,b,d,f B. a,c,e,f C. c,d,e,f D. b,c,d,e

3. 0,1 mol hiđrocacbon A làm mất màu vừa đủ 200ml dd brom 1M. A có thể là chất nào trong các chất sau đây
A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6

4. Dung nào dưới đây có phản ứng tráng gương:
A.Axit Axetic B. Rượu etylic C. Saccarozơ D. Glucozơ

5.Axit axetic tác dụng với dãy chất nào dười đây:
A. Cu, CuO, NaOH, Na2O3 C. CuO, NaOH, NaHCO3, C2H5OH
B. Na2O, CuO, NaOH, Na2SO4 D. HCl, NaOH, Na2CO3, Na2O

6. Y là dung dịch có pH=12, Y có thể là
A. dd giấm ăn B. dd muối ăn C. Nước cất D. Nước vôi trong

7. Cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính phi kim giảm dần
A. Cl, P, S, Si B. Cl, S, Si, P C. Cl, S, P, Si D. S, Cl, Si, ,P

8. X có hiệu nguyên tử là 12, X có cấu tạo nguyên tử là :
A. Điện tích hạt nhân là 12 +, có 3 lớp eletron, có 3e lớp ngoài cùng
B. Điện tích hạt nhân là 12 +, có 3 lớp electron, có 2e lờp ngoài cùng
C. Điện tích hạt nhân là 6 +, có 3 lớp electron, có 3e lớp ngoài cùng
D. Điện tích hạt nhân là 6 +, có 3 lớp electron, có 2e lớp ngoài cùng

9. Kim loại nào sau đây có thể làm sạch dd MgSO4 bị lẫn tạp chất là ZnSO4?
A. Zn B. Mg C. Fe D. Cu

10. Cho các chất có công thức cấu tạo sau
a. CH3 – CH3 b. CH2 = CH2 c. CH3 - CH = CH2
d. CHC – CH3 e. CH3 – CH2 – CH3
Nhóm các chất làm mất màu dd brom là
A. a,b,e B. b,c,d C. c, d, e D. a,b,d

11. Pha 4 lít rượu Etylic 500 với 6 lít nước (bỏ qua sự thay đổi thể tích), ta được:
A. Rượu 500 B. Rượu 200 C. Rượu 300 D. Rượu 33,330

12. Hỗn hợp khí gồm: CH4, C2H4, CO2 có thể thu khí CH4 tinh khiết bằng cách:
A. Dẫn hỗn hợp khí qua bình chứa dd H2SO4 dư
B. Dẫn hỗn hợp khí qua Ca( OH)2
C. Dẫn hỗn hợp khí qua dd Br2 dư
D. Dẫn hỗn hợp khí qua dd Br2 dư , sau đó cho qua dd Ca(OH)2

13. Đốt cháy hoàn toàn 2,9g một hợp chất hữu cơ A, thu được 4,48lit CO2 (ở đkc) và 0,25 mol H2O. Biết tỉ khối của A đối với khí CO là 2,07. Công thức phân tử của A là:
A. C4H10 B. C4H8 C. C3H6O D. C3H7O

14. Khi đun nóng chất béo với dd kiềm, phản ứng xảy ra tạo thành glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo gọi là
A. thuỷ phân B. este hoá
C. cộng D. xà phòng hoá

15. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt 3 dd: axit axetic, rượu etylic và glucozơ?
A. Kim loại Na và dd AgNO3/ NH3dư
 
Gửi ý kiến