Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Tuyen sinh vao lop 10 huyen Ham Thuan Nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 20h:11' 13-04-2011
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo Dục –Đào Tạo Hàm Thuận Nam

Đề Tham Khảo Tuyển Sinh Lớp 10
Năm Học 2006-2007.
Môn: Hóa Học 9I/Trắc nghiệm: (4điểm)
Em Hãy khoanh tròn vàomột trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước phương án đúng .
Câu 1: Dãy các kim loại được sắp sếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:
A. K,Mg,Cu,Al,Zn,Fe. B. Zn,K,Mg,Cu,Fe,Al.
C. Cu,Fe,Zn,Al,Mg,K. D. Fe,Cu,K,Mg,Al,Zn.
Câu 2: Cho 12,8(g) một kim loại hóa trị II tác dụng với clo đủ, thì thu được 27(g) muối. Tên kim loại là:
A.Fe.
B.Cu.
C.Zn.
D.Mg.
Câu 3: Khi đun chất béo với dung dịch kiềm, phản ứng xảy ra tạo thành glyxêrol và muối của axít béo. Người ta gọi đó là:
A.Phản ứng thủy phân.
B.Phản ứng cộng.
C.Phản ứng xà phòng hóa.
D.Phản ứng Thế .
Câu 4: Dung dịch NaOH tác dụng được với.
A. CO2,HCl,Al,H2SO4
B.Cu,CuO,CO2,HCl.
C.CuO,HCl,Cu,H2SO4.
D.Cu,Al,CO2,CuO,H2SO4. Câu 5: Dùng khí nào sao đây để phân biệt dung dịch NaOH với Ca(OH)2 : A.Hydro.
B.Hydroclorua
C. Cacbonđiôxit.
D. Ôxi.
Câu 6: Có các chất khí sau đây: C2H4,CH4, C2H2. Chất nào làm mất màu dung dịch brom?
A.C2H2.
B.C2H4.
C.CH4.
D.C2H4 và C2H2
Câu 7: Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào:
A.Các chất trong môi trường.
B.Nhiệt độ môi trường.
C. Không khí của môi trường.
D.Tất cả A,B và C.
Câu 8: Axít axêtit có tính chất axít vì trong Phân tử :
A.Có 2 nguyên tử ôxi.
B.Có nhóm – OH. O
C.Có nhóm – OH và C = O.
D.Có nhóm – OH kết hợp với nhóm C = tạo thành nhóm – C – OH .
Câu 9: Dãy chất nào sao đây là hợp chất hữu cơ ?
A. C6H6 ; C2H5OH; CaCO3 B. C6H12O6 ; CH3COOH; C2H2
C. CH3COOC2H5; CO2; C2H4 D. CH3COONa; C6H6; NaHCO3
Câu 10: Công thức cấu tạo nào sau đây là của rượu etylic:
A. CH3-CH2-OH ; B. CH3-O-CH3 ; C. CH3-CH2-CH2-OH D. CH3-COOH
Câu 11: Khí metan có nhiều trong :
A. các mỏ khí , mỏ dầu và mỏ than B. Khí quyển
C. Nước ao , hồ D. Nước biển
Câu 12: Trong một nhóm ( của bảng tuần hoàn ) khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì :
A.Số lớp electron của nguyên tử tăng dần .
B. Tinh kim loại của các nguyên tố tăng dần .
C. Tính phi kim của các nguyên tố giảm dần.
D. Số lớp electron của nguyên tử tăng , Tinh kim loại của các nguyên tố tăng dần vàt tính phi kim của các nguyên tố giảm dần.
Câu 13: Một hợp chất làm mất màu dung dịch Brom, trong phân tử số nguyên tử hidro đúng bằng số nguyên tử các bon . Hợp chất đó là :
A. Metan B. Axetilen C. Etilen D. Benzen

Câu 14: Cho 20 ml rượu vào 30 ml nước . Độ rượu thu được là :
A. 300 B. 400 C. 500 D. 600
Câu 15: Chất nào sau đây không phản ứng được với Natri:
A. C6H6 B. C2H5OH C. CH3COOH D. H2O
Câu 16: Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương :
A. Saccarozo B. Glucozo C. Axitaxetic D. Rượu etylic


II/Tự luận: (6 điểm)
Câu1: Viết phương trình hóa học trong dãy chuyển hóa sau:(1,5 điểm).
Fe ( FeCl 2 ( Fe ( Fe3O4.
FeCl3 ( Fe(OH)3 (Fe2(SO4)3.

Câu 2: Có 4 lọ mất nhãn đựng các hóa chất: C2H5OH,CH3COOH,C2H12O6 và C6H6. Bằng phương pháp
 
Gửi ý kiến