Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

THÔNG BÁO

ĐỀ NGHỊ GIÁO VIÊN ĐƯA ĐẦY ĐỦ ĐỀ KIỂM TRA LÊN NGÂN HÀNG ĐỀ ĐỂ NHÀ TRƯỜNG KIỂM TRA....

THÔNG BÁO

Hiện nay một số đề kiểm tra còn thiếu rất nhiều. Đề nghị tất cả giáo viên đưa đề kiểm tra 1 tiết vào ngân hàng đề của nhà trường kịp thời...

Khẩn

Giáo viên nhập điểm xong khi đưa lên thì đưa vào thư mục HOÀN THÀNH ĐIỂM...

THÔNG BÁO

LƯU Ý: Các đồng chí đưa đề 1 tiết vào ngân hàng đề cần đưa đúng tên người gửi để nhà trường kiểm tra. cảm ơn...

Ngân hàng đề

* Lưu ý: Các đồng chí không đưa đề 15 phút vào ngân hàng đề của nhà trường. * Khi đưa đề vào ngân hàng đề lưu ý cần điền: Môn - Tuần - Tiết...

Nhà trường (ngân hàng đề)

Bắt đầu từ năm học 2011 - 2012 tất cả các đề kiểm tra 1 tiết đều đưa lên trang web của nhà trường trên thư mục Ngân hàng đề. * Lưu ý: - Đề phải được đưa lên sau khi kiểm tra xong. - Đề kiểm tra môn nào, khối nào thì phải đưa đúng vào thư mục của môn đó, khối đó. - Tiêu đề của đề kiềm tra là: Tuần...Tiết... - không được đưa những nội dung khác vào ngân hàng đề. - Nhà trường sẽ kiểm...